නෙට්වක් රව්ටර් හෑදින්විම [ Router Introduction ]

෴෴෴සුබ දවසක් වෙවා හැමෝටම෴෴

 රව්ටර් හෑදින්විම [ Router Introduction  ]

රව්ටර් කියල කියන්නෙ එකෙනෙකට වෙනස් නෙට්වොර්ක් එකට සම්බන්ද කිරිමට බාවිත කොරන පොඩ් ගෑජමටික් බඩුවක්.ඉතින් මෙව්ව එක එක විදියට නිර්මනය කොරල තියෙනවා.රෑහන් සහිත හො රෑහන් රහිත නෙට්වොර්ක් සම්බනද කිරිමට තමයි මෙව්වා යොදා ගන්නේ.ඉතින් අනිත් නෙට්වොර්ක් උපකරන වලට වඩා මෙකෙ තියෙන විශෙසත්වය තමා මෙ බඩ්ඩට එන ඩේටා පෑකට් විස්ලෙසනය කොරල එම දත්ත යවන්න ඔනි කරන දිහට යවන එක.එ වගෙම එක නෙට් කනෙක්සන් 1 කොම්පිටර් කිපයක් සමග බෙදා දෙනත් පුල්වන්.එ කියන්නෙ අපිට එක කනෙක්සන් එකකදි ලබෙන්නේ 1 IP අඩ්ඩ්‍රස් 1යි.නමුත් රව්ටර් එකෙ තියෙන DHCP සර්වර් එකෙන් අපෙ නෙට්වොක් කොම්පිටර ටිකට වෙනම IP සෙට් කොරනව.අඉස්පී එකෙන් අපිට ලෑබෙන IP එක බෙදාගන්නවා වගෙ මගුලක් තමා.මෙ ගෑජමෑට්ටා OSI ලෙයර් එකෙ තියෙන 3 වෙනි ලෙයර් එක බාවිතකොරනවා.( නෙට්වොර්ක් ලේයර් ).මෙක අස්සේ ගින්දර බිත්තියකුත් ( firewall )තියෙනව අරක්සාවට.තව දත්ත ගබඩා කරගෑනීම හා දත්ත සෑකසිම් වෑනි දෙවල් කරගනිමේ හෑකියවකුත් තියෙනවා ( routing table )

එහෙනම් කෙහෙල් ගහට කොටපු එකාට ඔඩ්ඩිමස්සිනත් කජ්ජක්ද කියලා
ඔබෙ අදහස් යෝජනා චෝදනා අප වෙත ලබා දෙනන්න.
එය ඉදිරි පාඩමි මලා එල කිරි වගෙ සැදිමට උදවි වන නිසාවෙන්…

එහෙනමි හමුවෙමු ඊලග පාඩමෙන්. සියලු දෙවිදෙවතාවන් පිහිටයි ආරක්ශාවයි ..!
෴.ජය ජය ශ්‍රි.෴

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s